Välkommen till Svenska Vitiligoförbundet

VI JOBBAR NU MED ATT UPPDATERA VÅR HEMSIDA
 

Följa och stödja forskningen inom Vitiligo

 

Synliggöra Vitiligo mot allmänhet och vården

 

Stärka våra medlemmar i det dagliga livet med Vitiligo

 
Du kan stödja vårt viktiga arbete – Bli medlem idag!
Plusgiro 111 04 61-9
300 kr /kalenderår
ange e-post
Stödmedlem 100 kr