Ny medlemsavgift för 2016

Ny medlemsavgift för 2016 i Svenska Vitiligoförbundet är 300 kr/år (kalenderår) och för stödmedlem 100 kr/år. Din medlemsavgift kan betalas in via plusgiro 111 04 61 – 9. Kom ihåg att ange din e-postadress på inbetalningen. Vi behöver få in betalningen senast 29:e februari bl a för att kunna planera Vitiligodagen. Nytt för i år är … Läs mer…