Årsmöte 2009

Årsmötet skänkte pengar
För att främja forskningen beslutade även årsmötet att skänka 15 000 kronor till utökat deltagande i Vitiligo Task Force, en europeisk sammanslutning där bland andra Mats J Olsson ingår. Hur pengarna används redovisas här på hemsidan under hösten samt inför nästa årsmöte. I styrelsen invaldes två nya ledamöter, Maria Prinsström och Jessica Boman.

En stor mängd företag hade sponsrat Vitiligodagen med bland annat priser till lotteriet. Frida Larsson, som vann den medlemsvärvningskampanj förbundet utlyste inför Vitiligodagen, fick ta emot en kryssning för sin insats. Samtidigt uppmanas alla att fortsätta värva medlemmar. Stort tack till alla som skänkte priser.

Hjälp till att bli fler
För alla medlemmar – och andra som berörs av vitiligo på något sätt – gäller det nu att kavla upp ärmarna och göra en insats för att förbundet ska bli starkare. Hjälp till att sprida information om Svenska Vitiligoförbundet och dess verksamhet, värva medlemmar och sponsorer och stå på er i kontakterna med sjukvården och samhället. Tveka inte att höra av dig om du har idéer eller själv vill hjälpa till i förbundet på något sätt. Alla behövs för ett starkt förbund!