Årsmöte lördag 13:e maj 2017

Ett förbund utan medlemmar är inget förbund!!! Vi står inför ett vägskäl idag – vi måste få fler medlemmar. Om vi inte lyckas med det kommer förbundet att läggas ner nästa år, vilket vore en stor förlust för de som har vitiligo! Dessutom behöver vi ny ordförande. Eftersom Peter Björk, som envist kämpat på i … Läs mer…

Vikten av ett vitiligoförbund: Dr Liv Eidsmo

Vitiligoförbundets Patientförenings betydelse för patienter och forskning.   Vitiligo är en autoimmun sjukdom i huden. Många  vitiligopatienter upplever nedsatt livskvalitet till följd av sin sjukdom trots att vitiligo inte innebär fara för livet eller ger permanenta funktionella skador av inre organ eller ledapparaten. Med tanke på att det idag inte finns botande eller effektiv sjukdomskontrollerande … Läs mer…

Vikten av ett vitiligoförbund: Dr Mats J Olsson

Några ord från Dr Mats J Olsson För att möta utmaningar behöver ett patientförbund vara under kontinuerlig förändring, följa utveckling, möjliggöra praktiskt tillämpning av goda förslag och idéer samt kompensera för eventuella bortfall. Vitiligoförbundet har med entusiasm och små medel åstadkommit mycket sedan starten för 15 år sedan. Peter Björk som varit ordförande sedan förbundets … Läs mer…

Vitiligodagen lördag 7:e maj

Vitiligodagen lördag 7:e maj! Grillska Huset/Bullkyrkan i Gamla Stan, Stockholm. Start: kl. 10:00  (registrerng från 09:30 i Bullkyrkan) Slut: ca 14:00 Ur programmet: Dr Mats J Olsson – vitiligoforskare, föreläser och svarar på frågor. Docent Liv Eidsmo och hennes forskningsteam från KI berättar om sina forskningsresultat. Yasmine Nilson – Journalist och föreläsare – min vitiligohistoria Kaffe & … Läs mer…

Årsmöte 2010

Årsmötet bestlutade att sponsra ett forskningsprojekt/tävling om vitiligo vid Stockholms Universitet med 10 000 kr. Läs mer: Team Stockholm in the International Genetically Engineered Machines (iGEM) Det går bra att höra av sig till projektet om någon vill sponsra ytterligare. Proderm sponsrar Svenska Vitiligoförbundet med 5000 kr.

Årsmöte 2009

Årsmötet skänkte pengar För att främja forskningen beslutade även årsmötet att skänka 15 000 kronor till utökat deltagande i Vitiligo Task Force, en europeisk sammanslutning där bland andra Mats J Olsson ingår. Hur pengarna används redovisas här på hemsidan under hösten samt inför nästa årsmöte. I styrelsen invaldes två nya ledamöter, Maria Prinsström och Jessica … Läs mer…