Vi fortsätter vårt stora mål att växa som förbund

Förbundet behövs för att få fram stöd till forskning och lobbyverksamhet. Vitiligo är en mycket komplex sjukdom och just nu arberar forskarna med att leta efter ”vitiligons fingeravtryck”.  För att komma framåt i forskningen krävs pengar. Staten ger inga anslag. Mitt i Stockholms hjärta, i Gamla Stan, möttes vi för att uppmärksamma vitiligodagen 2011. Under … Läs mer…