Vitiligodagen lördag 7:e maj

Vitiligodagen lördag 7:e maj! Grillska Huset/Bullkyrkan i Gamla Stan, Stockholm. Start: kl. 10:00  (registrerng från 09:30 i Bullkyrkan) Slut: ca 14:00 Ur programmet: Dr Mats J Olsson – vitiligoforskare, föreläser och svarar på frågor. Docent Liv Eidsmo och hennes forskningsteam från KI berättar om sina forskningsresultat. Yasmine Nilson – Journalist och föreläsare – min vitiligohistoria Kaffe & … Läs mer…

Försökspatienter sökes till KI

Hälsning från Karolinska: Nu är vi igång med melanocytodling och hoppas få till en bra slutkläm för vitiligodelen av manuskriptet vi jobbar på – och som blivit tusen gånger bättre tack vare er medverkan. Vi undersöker hur hudens immunceller attackerar pigmentcellerna i vitiligo. Med de patientprov vi fått med hjälp av vitiligoförbundet har vi kunnat … Läs mer…

Ny medlemsavgift för 2016

Ny medlemsavgift för 2016 i Svenska Vitiligoförbundet är 300 kr/år (kalenderår) och för stödmedlem 100 kr/år. Din medlemsavgift kan betalas in via plusgiro 111 04 61 – 9. Kom ihåg att ange din e-postadress på inbetalningen. Vi behöver få in betalningen senast 29:e februari bl a för att kunna planera Vitiligodagen. Nytt för i år är … Läs mer…

Vår nya folder är klar!

Tre nya frågor och svar från dr Mats J Olsson: Hur diagnostiseras vitiligo? Vitiligo diagnostiseras främst rent visuellt, men man tar ofta hjälp av ett speciellt långvågigt UV-A ljus som ger en speciell fluorescens i generaliserad vitiligo. Vid svårdiagnostiserade fall kan man ta en biopsi (litet hudprov) för att mikroskopiskt påvisa avsaknad av pigmentceller Vilka … Läs mer…

Summering av Vitiligodagen 2015

Summering av årets Vitiligodag av Dr. Mats J Olsson. Käre medlemmar av Svenska Vitiligoförbundet, Här kommer en summering av den vetenskapliga delen/diskussionen vid årets Vitiligodag i Stockholm den 9 maj, 2015. Det är alltid lika trevligt att hålla föredrag för er på årsdagen och jag är glad över att ha träffa så många entusiastiska besökare och … Läs mer…