Är det ökad eller minskad risk för malignt melanom om man har vitiligo?

Man kan inte få malignt melanom där man har vitiligofläckar, eftersom just malignt melanom sitter i pigmentcellerna. Däremot kan man drabbas av andra former av hudcancer, men risken är inte större än för andra människor.