Finns det patientförbund i andra länder som kommit längre än det svenska?

Ja, det finns ett antal starka förbund i världen. USA var först och är fortfarande överlägset störst. Även England, Frankrike, Tyskland, Holland, Belgien och Italien har livaktiga förbund.