Finns det samband mellan vitiligo och andra autoimmuna sjukdomar?

Ja, det finns vissa kopplingar till exempelvis hypothyroidism (underfunktion i sköldkörteln) och alopeci (fläckvis håravfall). Det är dock vanligare att patienter med hypothyroidism och alopeci senare även får vitiligo än tvärtom.