Jag har hört att det inte går att bota vitiligo. Är det verkligen någon idé att söka hjälp?

Det är sant att vitiligo är en komplex sjukdom som inte beror på ett enda arvsanlag eller en enskild miljöfaktor. Därmed är den också svårbehandlad och alla svarar inte positivt på samma behandling. Men kommer man till rätt läkare finns det nästan alltid något att göra för att stoppa eller förbättra sjukdomen. Därför är mitt svar att det absolut lönar sig att söka rätt behandling för sin vitiligo.

Det man däremot ska vara försiktig med är alla så kallade ”mirakelkurer” från något land du knappt känner till. När vi väl i framtiden kommer att bättre förstå och kunna blockera de negativa cellbiologiska mekanismer som leder till pigmentcellsdöd, så är det i Västeuropa och USA som ett sådant läkemedel först kommer patienterna tillhanda.