Jag har vitiligo. Hur stor risk är det att mitt barn också drabbas av sjukdomen?

Ärftligheten är inte särskilt hög. Studier av enäggstvillingar, som delar alla arvsanlag, har visat att om en tvilling har vitiligo är det 23 procents risk att den andra tvillingen drabbas någon gång i livet. För andra syskon samt föräldrar och barn, som delar ungefär hälften av arvsanlagen, är risken statistiskt sett 6,1 procent. Risken är alltså cirka fem procent högre än för befolkningen som helhet. Det är alltså 94 procents chans att ditt barn aldrig får vitiligo.