Förbundet

Svenska Vitiligoförbundet vill att alla med vitiligo ska kunna leva ett bra liv. Därför är det viktigt att Svenska Vitiligoförbundet blir känt och får så många medlemmar som möjligt. Genom förbundet kan vi sprida information om sjukdomen, i första hand till drabbade men även till sjukvården, allmänheten och beslutsfattare.

Vi vill följa och stödja den forskning som bedrivs och informera om de metoder som finns för behandling av vitiligo. Sist men inte minst tror vi att Svenska Vitiligoförbundet kan fylla en viktig social funktion och bidra till en känsla av gemenskap mellan personer som har vitiligo eller är anhöriga till någon som har sjukdomen.