Årsmöte

Uppdatering av sidan är på gång.

Här finns verksamhetsberättelsen för 2006-2007 samt ekonomisk redovisning och revisionsberättelse (pdf).

Här finns årsmötesprotokollet 2008 (pdf).