Stadgar

Här finns Svenska Vitiligoförbundets stadgar.

Öppna stadgarna

Några smärre justeringar har skett inför årsmötet 2008.