Forskning

Kort om forskningsläget

Vitiligo är en mycket komplex sjukdom. Den sitter inte på en enda enskild gen eller beror på en enskild faktor.

Forskning där man kartlagt generna i hudens pigmentceller hos vitiligopatienter har visat att flera hundra gener antingen hade signifikant förhöjt eller signifikant sänkt uttryck jämfört med friska personer.

Eftersom sjukdomen är mångfacetterad är det viktigt att få rätt diagnos och därefter en individanpassad behandling. Det finns många olika typer av vitiligo som kräver olika typ av behandling.

För att komma framåt i forskningen krävs pengar. Staten ger inga anslag, utan det är något som forskarna själva måste ordna. Patientföreningar behövs både för att få fram stöd till forskning och för lobbyverksamhet.

Just nu arbetar forskarna med att leta efter ”vitiligons fingeravtryck”. Denna grundforskning behövs för att man ska kunna hitta och korrigera obalansen i cellerna.

Det är stor skillnad på vitiligoceller och friska celler, men ännu vet man inte vad som är grundorsaken till att pigmentcellerna förstörs.

– Jag vill inte vara pessimist, men för att komma framåt i forskningen måste man se komplexiteten. Det finns många uppslag till forskning, men det råder brist på resurser.

Vitiligoförbundet behöver fler medlemmar för att bli en starkare lobbyorganisation, säger doktor Mats J Olsson.

Om hälften av dem som är drabbade av vitiligo skulle betala medlemsavgift till förbundet skulle det göra stor skillnad. Då skulle forskningsresurserna kunna öka och chansen ökar att hitta donatorer. Dessutom behöver patienttrycket öka på landstingen för att fler ska kunna få behandling.