Kära medlemmar

Hoppas ni haft ett trevligt slut på det gamla året och en bra början på det nya!

Nu skall vi gå in med ny energi och förhoppningar. Negativ stress har visat sig kunna påverka immunologiska sjukdomer på ett negativt sätt. Viktigt om man har vitiligo eller annan autoimmun sjukdom är att trots sjukdomen försöka må bra och leva det liv man önskat och vill. Ge bästa förutsättningar genom att leva sunt och må bra.

Under de senaste två åren har vi inte haft resurser att ha Vitiligomottagning på Vitiligo Center. All min tid har gått till forskning. Bland annat är jag involverad i två forskningsprojekt inom vitiligo. Ett av projekten syftar till att förstå bakomliggande mekanismer bättre och det andra till att använda denna kunskap för att påverka specifika mekanismer som verkar vara viktiga spelare i utvecklingen av sjukdomen. Dessa projekt ligger fortfarande i tidig fas och det kommer att behövas en stor in­vest­ering i tid och ekonomiska resurser innan en riktig evaluering är klar. Att driva forskningsprojekt och finansiera dem är en komplex uppgift och externt stöd är nödvändigt för att komma framåt.

Jag har blivit kontaktad av en Klinik i Stockholm som undrar om vi kan starta upp delar av den kliniska vitiligoverksamheten igen. Under de närmsta månaderna kommer vi att diskutera detta och jag återkommer under våren med mera information.

Förbundet har fått frågor om läkemedlet Tofacitinib från ett par medlemmar och styrelsen har bett mig att skriva några rader om det. Läkemedel som Tofacitinib och Ruxolitinib tillhör läkemedels-gruppen Janus kinase inhibitorer. Dessa används sedan några år tillbaka i USA, Ryssland och vissa länder i Asien mot Reumatism (RA). Läkemedlet har fortfarande inte marknadsgodkännande i Europa. Det kan inte förskrivas för vitiligo och har bara används i ett fåtal vitiligopatienter i rent studiesyfte (bl a på Yale University i USA, där jag forskat tidigare). Positiva resultat från fallstudier, men det kommer att ta tid innan en större vitiligostudie sätts upp. Främst på grund av de stora kostnader involverad i kliniska studier. Först kommer det förmodligen att färdigställas en Europeisk studie på Reumatism. När sedan läkemedlet finns godkänt för reumatism och tillgängligt i Europa kan man tänka sig att någon dermatolog kommer att förskriva det på vitiligo och psoriasis.

Verksamhetsmekanismerna för denna läkemedelsgrupp är intressanta i såväl vitiligo som alopecia men dess kliniska effekter, biverkningar och möjligheter att tillämpa inom vitiligo behöver studeras mera.

Det finns även andra ”nya” läkemedelsgrupper (som nu prövas på andra sjudomar) som har immunologiskt inresanta verkningsmekanismer och kan tänkas bli aktuella för vitiligo.

Det finns tyvärr väldigt lite statligt stöd eller andra fonder för forskning och utveckling inom vitiligo. Därför är intressegrupper och förbund såsom Vitiligoförbundet mycket viktigt. Här kan medlemmarna tillsammans göra sin röst hörd, lobba mot politiker och lägga grunden för donationer och annat stöd som specifikt kan komma forskning och utveckling inom vitiligo tillgodo.

Med bästa hälsningar,

Dr Mats J Olsson

 

Ladda hem en pdf med brevet av Dr Mats J Olsson >>