Bli medlem

Bli medlem i Svenska Vitiligoförbundet

För att möjliggöra en mer förhoppningsfull framtid inom pigmentcellsforskning och utveckling av nya och förbättrade behandlingsmetoder är det av yttersta vikt att skapa ett starkt förbund med så många medlemmar som möjligt.

Ordinarie medlemskap står öppet för var och en som antingen har vitiligo själv eller är anhörig till någon som har sjukdomen. Vill man bli medlem av andra skäl, blir man stödmedlem. Stödmedlemmar har ingen rösträtt.

Medlemsavgiften är 300 kronor för ordinarie medlem och 100 kronor för stödmedlem/kalenderår.

Medlemsavgiften sätts in på postgiro: 111 04 61-9
Kom ihåg att ange din epostadress på inbetalningen.

Välkommen som medlem!

Har du frågor gällande medlemskapet kontakta gärna oss via e-post.

 

Vitiligo Förbundet - Reklamblad