Ny medlemsavgift för 2016

Ny medlemsavgift för 2016 i Svenska Vitiligoförbundet är 300 kr/år (kalenderår) och för stödmedlem 100 kr/år.

Din medlemsavgift kan betalas in via plusgiro 111 04 61 – 9.

Kom ihåg att ange din e-postadress på inbetalningen. Vi behöver få in betalningen senast 29:e februari bl a för att kunna planera Vitiligodagen.

Nytt för i år är att vi inte skickar ut några brev till de som angett sin e-postadress. Istället får alla ett Nyhetsbrev med information.

För att kunna bidra mer till forskningen och genomföra fler förändringar i framtiden har vi beslutat att höja medlemsavgiften. Det finns mycket, mycket saker som vi skulle kunna göra OM vi var ett större förbund. Både till antalet medlemmar, som vår ekonomi. Idag räcker inte medlemsavgifterna till mycket mer än det vi redan gör idag. Med en bättre ekonomi så hade vi, exempelvis, kunnat lägga mer resurser på:

  • Kontakt och erfarenhetsutbyte med andra, internationella Vitiligoförbund
  • Samarbete med andra föreningar, exempelvis Psoriasis-, Alopeci- och Sköldkörtelförbundet
  • Starta en egen behandlingsanläggning
  • Bidra till att Vitiligocenter öppnar igen
  • Bidra till mer forskning

  Svenska Vitiligoförbundet