Nytt år! Nya medlemsavgifter 2015!

Nytt år! Nya medlemsavgifter 2015!

Välkommen som medlemmar 2015! 

Medlemsavgiften är 200 kronor för ordinarie medlem och 100 kronor för stödmedlem.

Nu kan du betala din medlemsavgift genom att gå till Svenska Vitilogoförbundets webb-shop

Medlemsavgiften kan även sättas in på postgiro: 111 04 61-9

Ange din epostadress på inbetalningen.

Välkommen som medlem!

Collage