Vår nya folder är klar!

Tre nya frågor och svar från dr Mats J Olsson:

Vitiligoförbundet-2015Hur diagnostiseras vitiligo?

Vitiligo diagnostiseras främst rent visuellt, men man tar ofta hjälp av ett speciellt långvågigt UV-A ljus som ger en speciell fluorescens i generaliserad vitiligo. Vid svårdiagnostiserade fall kan man ta en biopsi (litet hudprov) för att mikroskopiskt påvisa avsaknad av pigmentceller

Vilka prover rekommenderas att ta vid första läkarbesöket?

Oftast tas inga prover, men då man tar prov så är det främst Sköldkörtelfunktion (TSH samt ibland även Tyroxin) samt Folsyra och vitamin B12.

Finns det något man kan äta för att förbättra sin vitiligo?

Det finns vetenskapliga studier som visat att antioxidativa vitaminer kan ha viss effekt hos en andel av patienterna.

Ladda ner pdf på hela foldern här. 

Grafisk form och illustration: Anna-Lena Lindqvist, Grafik & InfoDesign, nyhetsgrafiker.se