Vanliga frågor om vitiligo

Här kommer vi att samla några vanliga frågor om vitiligo som vi tror kan vara av intresse för många att få svar på. Svaren kommer från doktor Mats J Olsson, som är Sveriges främsta vitiligoforskare.

Frågor och svar 2013:

Ca  1% av befolkningen har vitiligo, ändå är det många som inte ens vet vad det är, varför är det så?  Ja det är ca 1% som drabbas av vitiligo och det verkar vara ganska jämt fördelat mellan kön och länder. Vitiligo är i den offentliga vården eftersatt och många patienter skäms över sin åkomma och döljer därför sina fläckar. Det var först i och med Michael Jacksons tillkännagivande av sin hudsjukdom som vitiligo blev lite mer allmänt känt.

Hur får man vitiligo och är det ärftligt? Vitiligo beror på att pigmentcellerna i huden blir förstörda. Det finns flera orsaker till detta men i den vanligaste typen av vitiligo så är immunförsvaret involverat i en så kallad autoimmun attack. Som med allt annat så finns det oftast ärftliga komponenter. Men detta beror helt på vilken typ av vitiligo man har och vilka de bakomliggande faktorerna är. I den vanligaste formen av vitiligo, kallad generaliserad vitiligo så är medelrisken cirka 6% om en förälder eller syskon har sjukdomen. Det vill säga det är 94% chans att klara sig. Men alla är individer och man måste bedöma risken från fall till fall.

Vad är det viktigaste att tänka på om man är har vitiligo? Det beror helt på patienten och måste bedömas från fall till fall. Det uppenbara är att fläckarna är utan pigment och behöver skyddas noga i solen.

Finns det något man kan göra för att förhindra att man får vitiligo eller hindra spridning om man väl har fått sjukdomen?  Det behövs en individuell utredning och bedömning om vad man kan göra för att för att förhindra spridning och kanske även vända förloppet.

Finns det någon hjälp eller botemedel?  Det är svårt att bota vitiligo. Dock kan man behandla de flesta typer av vitiligo. Men vilken behandlingsform som är lämpligast och villket behandlingsresultat man kan förvänta sig beror på vilken typ av vitiligo det är frågan om samt en rad andra faktorer. Om man är långsiktig och ihärdig kan man i många fall nå goda resultat. I de vitiligotyper som inte svarar på medicinsk behandling finns det ofta transplantationsmöjligheter, där man tar pigmentceller ifrån normalpigmenterad hud och sår ut den i den vita hudfläcken.

Fler frågor och svar klicka här!