Vikten av ett vitiligoförbund: Dr Mats J Olsson

Några ord från Dr Mats J Olsson
För att möta utmaningar behöver ett patientförbund vara under kontinuerlig förändring, följa utveckling, möjliggöra praktiskt tillämpning av goda förslag och idéer samt kompensera för eventuella bortfall.
Vitiligoförbundet har med entusiasm och små medel åstadkommit mycket sedan starten för 15 år sedan. Peter Björk som varit ordförande sedan förbundets grundande och den enda kvarvarande styrelsemedlemmen från den första invalda styrelsen har sedan ett par år tillbaka valt att ställa sin styrelseplats till förfogande för ny kandidat. Det har som oftast i denna typ av rekryteringsarbeten tagit lite tid att rekrytera en kandidat som också kan tänka sig att axla rollen som ordförande och nu när den valberedningsprocessen är slutfört är det glädjande att se att Mirjam Melzer som tidigare har suttit i styrelsen under flera år och med gedigen kunskap och erfarenhet av Vitiligoförbundets verksamhet ställer upp som kandidat till styrelsen.  Mirjam är entusiastisk, drivande och kunnig och har mycket erfarenhet att bidra med.
Viktigt att nämna är att en styrelse är i ständigt behov av förnyelse och tillskott såväl gällande det strategiska styrelsearbetet såsom andra operativa uppgifter utanför själva styrelsen.
Några av förbundets viktigaste uppgift är att sprida information om sjukdomen, såväl till patienter läkare samt vårdgivare. Möjliggöra att bidra av medel till forskning och utveckling. Ge tips, råd och förhållningssätt om hur man på ett bästa möjliga sätt kan hantera och leva med sin sjukdom.
Här kan ni alla bidra eller hjälpa till på ett eller annat sätt.  Några konkreta områden där det alltid finns ett aldrig sinande behov är att hjälpa till med webbsidouppdateringar, svara på forum/Facebook, aktivera bilder, grupper och annat, värva medlemmar, utarbeta informationsmaterial, prata med och ge information om Vitiligoförbundet till er lokala husläkare eller hudläkare samt hjälpa till med att ansök om olika former av bidrag och medel ur fonder etc.
Det är givande att jobba mot gemensamma mål och ju flera som är aktiva desto bättre är förutsättningarna för att lyckas fullt ut. Anmäl gärna ert intresse av att vara med och påverka framtiden.
Med bästa hälsningar,
Dr Mats J. Olsson