Vitiligo Center

Under de senaste två åren har vi inte haft resurser att ha Vitiligomottagning på Vitiligo Center, men vi hoppas kunna öppna upp mottagningen igen, berättar Dr Mats J Olsson. Läs mer i hans brev till alla medlemmar.


I september öppnades International Vitiligo Center på Kungsgatan 50 i Stockholm. Vitiligo Centret är grundat och drivs av Dr Mats J Olsson som är världsledande expert på området. Dr Olsson har varit verksam i ett flertal länder där han satt upp forskning och kliniks verksamhet runt vitiligo och andra pigmentbristsjukdomar. Dr Olsson har tidigare under många år också varit verksam vid Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala samt den dermatologiska Stella Kliniken i Västerås. Men från och med september i år (2011) är all vitiligoverksamhet centraliserad till det nya International Vitiligo Center i Stockholm.

Vitiligo är en mycket komplex sjukdom som är både polygenetisk (dvs har flera ärftliga komponenter) samt multifaktoriell (dvs det finns ett flertal faktorer i omgivningen som kan aktivera vitiligo). Vidare så är vitiligo ett paraplynamn och det finns flera undergrupper av vitiligo med olika bakgrundsorsaker till debut och fortskridande förlopp.

Vid varje enskilt drabbad individ behöver man göra en riktig utredning för att kunna bedöma vilken subgrupp av vitiligo det är (eller om det är någon annan pigmentbristsjukdom än vitiligo) och först därefter kunna föreslås en lämplig behandling.

Tyvärr så finns det bara en handfull experter på området i världen och International Vitiligo Center är den enda klinik i norra Europa som är helt specialiserad på vitiligo och pigmentbristsjukdomar.

På global nivå så finns det European Vitiligo Task Force som är en organisation av ett 10-tal internationellt erkända forskare och kliniker med inriktning på vitiligo som har ett gränsöverstigande samarbete kring utveckling av bättre diagnostik och klassificering av vitiligo. Dr Olsson är en av grundarna och också den enda medlemmen från Skandinavien.

International Vitiligo Center medverkar i internationella studier för att förbättra och förfina framtidens behandlingar och förståelse för bakgrundsorsakerna till sjukdomen.

Förutom konsultationer (undersökningar) och medicinska behandlingar så är International Vitiliogo Center världsledande på kirurgiska metoder för vitiligo där man transplanterar patientens egna pigmentceller (som tas från ett pigmenterat hudprov) till de drabbade vita fläckarna. Dessa metoder är mycket väletablerade och gruppen har publicerat åtskilliga medicinska/vetenskapliga artiklar som beskriver metoderna och resultaten.

International Vitiligo Center har också tagit in en helt ny ljusbehandlingsutrustning (FDA och CE godkänd) som bygger på fokuserad (”targeterad ”) behandling där man med smalbands UVB av våglängdsområde (313 nm) med optimal biologisk och fysiologisk effekt för vitiligo behandlar bara dom drabbade områdena. Detta eliminerar riskerna med sidoeffekter på pigmenterad hud. Utrustningen demonstrerades på senaste Vitiligo årsmötet i Maj.

En konsultation leder inte alltid till någon möjlig behandling.

Länk till International Vitiligo Center
E-mail till International Vitiligo Center info@vitiligocenter.eu