Vitiligo

Vitiligo är en hudsjukdom med förvärvad fläckvis förlust av pigmentceller i ytterhuden, som gör de drabbade områdena kritvita. Ibland är även hårfolliklarna drabbade. Det är ingen åkomma som förkortar livet, men kan orsaka svårt psykiskt lidande och ge en påtagligt försämrad livskvalitet.

Den vanligaste typen är den generaliserade som återfinns hos 1-2 procent av alla människor, världen över. Mindre vanlig är den segmentella vitiligotypen, som följer utbredningen av ett sensoriskt nervsegment i huden och kännetecknas av att den endast uppträder på ena kroppshalvan.

Generaliserad vitiligo (vitiligo vulgaris)

Kan debutera i vilken ålder som helst, men oftast i tonåren eller hos unga vuxna. De vanligaste lokalisationerna är runt munnen, ögonlocken, armhålor, händer, fötter, armbågar, knän och genitalt. Skador på huden kan starta en depigmentering. Hos cirka 10 procent av patienterna kan man se en ärftlig bakgrund, medan man i flertalet fall inte kan påvisa något direkt anlag. Hos ljushyande personer syns sjukdomen främst när den oskadade huden efter solning blir brun och kontrasterna blir tydliga.

Fläckarnas utbredning ökar oftast sakta under årens lopp, men i enstaka fall kan spridningen ske snabbt inom några månader. Stress och stora bekymmer kan relativt ofta kopplas till en försämring. Hos vissa individer upphör spridningen av fläckarna och tillståndet blir stabilt i många år. En viss återpigmentering kan även förekomma som i många fall är relaterad till ökad solning. Det är generellt svårt att förutsäga det framtida förloppet hos en enskild individ.

Orsak
Denna typ av vitiligo räknas till gruppen autoimmuna sjukdomar. Pigmentcellerna i överhuden attackeras och förstörs av en liten grupp egna vita blodceller och/eller dess produkter som binder till och skadar pigmentcellerna. En viss ökad benägenhet att utveckla även andra immunologiska (autoimmuna) sjukdomar föreligger.

Behandling
Ett stort antal behandlingar har under årens lopp föreslagits och använts mot vitiligo, vilket vittnar om svårigheten att hitta den ultimata kuren. Ingen har ännu kunnat bota grunden till sjukdomen, utan endast lindra sjukdomsutbredningen. Medicinsk behandling för att dämpa immunförsvarets attack bör i första hand prövas för att stoppa spridningen och försöka öka möjligheten till en återpigmentering. Viktigt är även att få hjälp med bra kosmetik. Operation tillråds endast på mindre områden hos patienter med mycket begränsad vitiligo som under flera år ej ökat i storlek.

Segmentell vitiligo

Utvecklar sig halvsidigt inom 3-12 månader och sprider sig vanligtvis inte efter det. Är med största sannolikhet orsakad av substanser som produceras av det nervändslut där pigmentbristen uppstår. Hårfollikelpigmentcellerna i området drabbas vanligtvis också. 5-10 % av det totala antalet vitiligopatienter hör till denna grupp, vilket motsvarar en promille av normalbefolkningen.

Orsak
Denna typ av vitiligo har ingen autoimmun bakgrund eller känd ärftlighet i sig själv men kan i sällsynta fall ha en koppling till generaliserad vitiligo.

Behandling
Vid segmentell vitiligo är för närvarande den enda effektiva behandlingen transplantation av kroppsegna pigmentceller.