Vitiligodagen 2015 – föreläsare

Karolinska 5Docent Liv Eidsmo och forskningssköterska Emma Wadman, från Karolinska Sjukhuset berättade om ett projekt som just nu genomförs. De studerar hudens celler och immunceller för att förstå varför inflammatoriska hudsjukdomar som eksem, psoriasis och vitiligo, oftast bara drabbar vissa fläckar av huden medan den största delen av huden förblir frisk. Bland annat har de i frisk hud sett att det finns flera olika sorters minnes T celler och då de fick ett prov från en patient med vitiligo såg de att en sorts minnes T cell var oerhört anrikad i huden. Dessa T celler är effektiva dödarceller och skulle kunna orsaka de bleka fläckar som vitiligopatienter drabbas av. En patient är dock alltför lite för att dra slutsatser om denna grupp celler verkligen är viktiga vid vitiligo och de söker därför fler patienter som kan bidra med hudprover.  Genom att studera hudens olika minnesceller i frisk hud och vid vitiligo hoppas de kunna identifiera nya angreppspunkter för framtida behandlingar. Enligt uppgift från Liv Eidsmo, så har 19 av er anmält sig och visat intresse för att vara med i forskningen genom att lämna prover. För er som vill komma i kontakt med Liv och eller hennes kollega Emma, kan kontakta: Emma Wadman emma.wadman@ki.se Liv Eidsmo  liv.eidsmo@ki.se CMM, L8:02, Karolinska sjukhuset Solna, 171 77 Stockholm   Dr mats håller frågestundDr Mats J. Olsson höll som vanligt ett inspirerande föredrag. Redan förra året berättade han om Ginkgo BilobaPiperine och SCENESSE. Den fortsatta forskningen och försöken med Mutant HSP70i, verkar också väldigt spännande. Han berättade också om att samarbetet med Dr Richard Spritz, University of Colorado School of Medicine fortgår och att de salivprov som samlades in under förra året nu har gått in i en annan del av forskningsprojektet och att det kan komma mer information och resultat till nästa Vitiligodag. Mats har nu åkt iväg till Iran, Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Han är inbjuden som talare för ”The 10th Congress of New Articles, Innovations in dermatology and the First International Master Class of Vitiligo in Tehran Iran.” Mats har lovat att återkomma med en text om vad som händer I vitiligovärlden, såväl I Sverige som internationellt. Vi ser fram emot det!   Åsa Gisel 2Åsa Gisel berättade om sitt eget projekt där hon i intervjuform har undersökt hur människor reagerar och agerar i sin sjukdom.