Är vitiligo lika vanligt i hela världen och ökar eller minskar förekomsten?

Angående ökning eller minskning saknas statistik. Man vet dock att det finns högre förekomst av vitiligo på vissa ställen, bland annat i vissa delar av Indien där det är svårt att exempelvis gifta bort en dotter med vitiligo. Då kan det bli en större ansamling av sjukdomen i vissa områden och samhällsgrupper. Men i normalfallet drabbar sjukdomen lika många i hela världen, det finns ingen folkgrupp som är skonad och det är också lika vanligt bland kvinnor som bland män.