Finns det någon hjälp eller botemedel?

Det är svårt att bota vitiligo. Dock kan man behandla de flesta typer av vitiligo. Men vilken behandlingsform som är lämpligast och villket behandlingsresultat man kan förvänta sig beror på vilken typ av vitiligo det är frågan om samt en rad andra faktorer. Om man är långsiktig och ihärdig kan man i många fall nå goda resultat. I de vitiligotyper som inte svarar på medicinsk behandling finns det ofta transplantationsmöjligheter, där man tar pigmentceller ifrån normalpigmenterad hud och sår ut den i den vita hudfläcken.