Finns det några särskilda livsmedel, tillsatser eller naturläkemedel som man bör undvika om man har vitiligo?

Nej, inga särskilda livsmedel eller tillsatser, däremot vissa typer av läkemedel, så kallade interferoner. Att tillverkare av naturläkemedel ibland skriver att man bör vara försiktig vid autoimmuna sjukdomar är snarare att betrakta som ett PR-trick för att förstärka budskapet av att preparatet aktiverar immunförsvaret.