Har USA kommit längre än Sverige och Europa i vitiligoforskningen, och i så fall, delar man med sig av forskningsresultaten till oss?

Ja, USA har betydligt större resurser till vitiligoforskning och man kan säga att i västvärlden åker vi snålskjuts på varandras forskningsresultat. I USA ges varje år forskningsanslag till studier i akademisk miljö, där man alltså inte är betald av en viss läkemedelstillverkare utan måste publicera sina resultat för att få pengarna. Det kommer hela det globala vetenskapssamfundet till godo.