Hur får man vitiligo och är det ärftligt?

Vitiligo beror på att pigmentcellerna i huden blir förstörda. Det finns flera orsaker till detta men i den vanligaste typen av vitiligo så är immunförsvaret involverat i en så kallad autoimmun attack. Som med allt annat så finns det oftast ärftliga komponenter. Men detta beror helt på vilken typ av vitiligo man har och vilka de bakomliggande faktorerna är. I den vanligaste formen av vitiligo, kallad generaliserad vitiligo så är medelrisken cirka 6% om en förälder eller syskon har sjukdomen. Det vill säga det är 94% chans att klara sig. Men alla är individer och man måste bedöma risken från fall till fall.