Jag har vitiligo och skulle vilja veta om mina barn också bär på ”vitiligogener”. Är det möjligt att testa dem, trots att de inte har några fläckar idag?

Nej, det finns inga särskilda tester man kan göra, eftersom flera olika gener och andra faktorer samverkar vid vitiligo.