Kan man få vitiligo av stress?

Det finns exempel på att stora trauman, krig etc kan utlösa och försämra vitiligo. Men det går inte att dra några slutsatser av enskilda människors öden. Sannolikt är dock att stora hormonomställningar i kroppen, exempelvis under pubertet och graviditet, kan påverka sjukdomen.