Frågor och svar om vitiligo

Ja, det finns vissa kopplingar till exempelvis hypothyroidism (underfunktion i sköldkörteln) och alopeci (fläckvis håravtall). Det är dock vanligare att patienter med hypothyroidism och alopeci senare även får vitiligo än tvärtom.

Det finns två typer av vitiligo, generaliserad och segmentell.

Generaliserad vitiligo (vitiligo vulgaris) är en autoimmun sjukdom. Fläckarna utbredning är oftast spegelsymmetriska, dvs på båda sidorna av kroppen. 


Segmentell vitiligo utvecklar sig halvsidigt på kroppen och är inte en autoimmun sjukdom. Läs mer om de båda typerna av vitiligo, dess orsaker och ev behandling.

Vanligast är runt munnen, ögonlocken, armhålor, hander, fötter, armbågen, knän och genitalt. Vitiligo kan även förekomma på andra ställen på kroppen.

Det finns vetenskapliga studier som visat att antioxidativa vitaminer kan ha viss effekt hos en andel av patienterna samt att även svartpepparextrakt (Piperin) kan ha viss effekt på att motverka vitiligo. Piperin är en alkaloid som extraheras ur svartpeppar. I cellodlingsförsök har man visat att piperin stimulerar tillväxten av pigmentceller och i kliniska försök har man sett att lokalbehandling med piperin i lösning/kräm kan ge en viss återpigmentering av vitiligofläckarna. Det är dock inga stora studier och det behövs flera och större studier för att mera exakt visa mekanismer och procentuella behandlingseffekter.

Man kan inte få malignt melanom där man har vitiligofläckar, eftersom just malignt melanom härstammar ur pigmentscellerna. Den omgivande normalpigmenterade huden hos en vitiligopatient har något lägre risk att drabbas av melanom än huden hos en person som inte har vitiligo. Detta beror på det ökade immunsvaret i huden hos vitiligopatienten som snabbare verkar reagera på och attackera en förändrad pigmentcell/melanomcell. Däremot kan man drabbas av andra former av hudcancer, men risken är inte större än för andra människor.

Generellt kan man inte säga det om man äter en normal svensk kost med inslag av fisk, mjölprodukter, ägg och nötter. Speciellt fet fisk såsom lax innehåller höga nivåer D-vitamin. D-vitamin aktiveras i huden av UVB-ljus. Det behövs normalt inte aktivt solande för att D-vitamin ska produceras, vistelse i vanligt dagsljus är oftast fullt tillräckligt, så länge man inte är helt täckt av kläder. Under de mörkaste månaderna i Sverige är det inte ovanligt att en del individer tar D-vitamintillskott i tablettform. Dock skall man vara försiktig med att inte överdosera D-vitamin. Om man tror att man lider brist på D-vitamin bör man diskutera detta med sin läkare och ta ett blodprov för att fastställa nivåerna för att få en uppfattning om ett eventuellt behandlingsbehov föreligger.

Ja, det kan bli pigmentbortfall även där.