Ja, jag har Vitiligo, men jag är inte Vitiligo.

En del tror att de vita fläckarna är rester av en brännskada. Andra tänker på dem som en form av missbildning och en tredje tror att de smittas.

Många upplever de vita områdena som obehagliga och har aldrig hört ordet Vitiligo.

Målet med min utredning är att förändra människors sätt att se på hudåkomman. Detta är ett arbete som djupdyker i och informerar kring begreppet Vitiligo.

Genom fältundersökningar och intervjuer har jag undersökt hur bärare av Vitiligo anser att de blir bemötta av samhället, hur de vill bli bemötta och vad man kan göra för att nå dit.

Läs hela arbetet som pdf här.

Lämna en kommentar