Vad är vitiligo?

Vitiligo (även leukodermi) är en hudsjukdom med förvärvad
fläckvis förlust av pigmentceller i ytterhuden, vilket gör de drabbade områdena vita.

Det finns typer av vitiligo, generaliserande och segmentell.
1- 2 % av alla människor på jorden är drabbade av generaliserande vitiligo, den vanligaste typen av vitiligo.

Information om vitiligo

Vi har tagit fram en folder som sammanfattar det viktigaste om vitiligo och ger svar på en del frågor man kan ha.  Informationen är faktagranskad av en av Sveriges främsta inom området, Dr Mats J Olsson.

Foldern går bra att sprida och skriva ut. Är du en vårdcentral/läkarmottagning som vill beställa tryckta exemplar? Maila info@vitiligoforbundet.se

Frågor och svar om vitiligo

Min resa

Vi tror att en viktig del i att bli bekväm med att leva i sjukdomen är att dela den. 
När man delar kan man lära av varandra.

Vad säger
forskningen?

Tyvärr finns det idag inget botemedel mot vitiligo. Det finns ett antal alternativa behandlingar med varierande effekt. 


Vitiligoförbundet håller dig uppdaterad om det senaste inom forskning.

Undrar du mer? Vill du delta i konversationen kring vitiligo? Vill du hjälpa till? Vill du bli medlem?

Du kan e-posta oss, följa oss på social media, delta på events som lokala ambassadörer anordnar, ge lite av din tid för att sprida vårt budskap.
Hör av dig och bli medlem, ju fler vi är desto fler lyssnar.